Fjelltur

Bli med på fjelltur

Forord


Boka Okstindan Nord-Norges tak er en samling av artikler og bilder fra et fjelleventyr. Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel har skrevet artiklene i boka, og mange har bidratt med bilder. Som forfattere ønsker vi å dele dette fjelleventyret med andre. Hemnes Turistforening arranger Okstindan Fjellmaraton annethvert år, og i 2010 er det 10. gang at turen arrangeres. Vi har valgt å gi ut boka i forbindelse med ovennevnte jubileum.


Okstindan Fjellmaraton er en fottur på 55,5 kilometer. Fotturen starter ved Granheim ved Nord-Røsvatnet og avsluttes i Korgen. Artikler som er knyttet til fotturen, er merket med et steinsymbol. Artikler som ikke er knyttet til selve fotturen, er merket med en fjellvandrer.


Noen artikler gjelder historier fra krigen, og er merket med en bombe.


                                                               


Mange har bidratt til at det har latt seg gjøre å gi ut boka. Vi vil innledningsvis takke alle som har gitt oss inspirasjon i arbeidet. Mange har kommet med gode råd og nyttige forslag. Vi vil spesielt takke de som har bidratt med bilder. Navnet på fotografene fremkommer på bildene. Kvaliteten på bildene vil variere i og med at noen er nye og andre er gamle. Vi vil dessuten takke Jan Gaute Buvik, Per Fagerheim, Elsa og Sjalg Olav Hoel som har vært kompromissløse korrekturlesere. Hemnes kommune har gitt oss garanti for lån i forbindelse med utgivelsen. Helgeland Friluftsråd ved Knut Berntsen har hjulpet oss med forskjellige søknader og lansering av boka.


Vi håper leserne vil finne noe å glede seg over.


Hvorfor være inne, når alt håp er ute?


Korgen 2. mai 2010


Dag Brygfjell        Per Jomar Hoel

Bilder fra boken

Okstindan Nord-Norges tak

(Klikk på et bilde for å se en større utgave.)