Bessedor

Boken Bessedør 200 år under

Nord-Norges tak kommer sannsynligvis ut i nytt opplag andre halvår 2016.

Innholdsfortegnelse


    F
orfatterens innledning


Fra gammel tid

Samenes bruk av området

Mangfold og sjølberging

Gårdsdriften Vi arbeider uavladelig

Mangfoldig arbeidsdag

Kvellsetæ av Elias Bjørnå

Julefeiring

Skolegang

Krigen

Skreppkaræ, predikantæ og ainner rækeræ

Husene i Bessedør

Gjestfrihet

Oppdemning av Røsvatnet

Nybygging

Nydyrkning

Store og små framskritt i Bessedør

Rutebåten Kolbein / Egen motorbåt

Gårdbrukerne i Bessedør

Første gårdbruker på Heggmo

Førte gårdbruker i Sandvika

Første gårdbruker i Skarli

Nye bruk ryddes eller overtas

Bessedør, Heggmo, Sandvik, og Skarli år 2000

Den siste utslått av Elias Bjørnå

Slektsbok over forfedre og etterkommere

Stedsnavn i Bessedør

Dialektordliste

Referanser

Bilder fra boken

Bessedør 200 år

under Nord-Norges tak

(Klikk på et bilde for å se en større utgave.)