Korgen kirke

Innholdsfortegnelse
Hilsninger

Kirka mi

Vår prestegjeld

Korgen kirke

Kirkebakken

Koret

Inventar

Orgelet

Bibler og sangbøker

Koralbøker

Debatt om utsmykning

Anders Johan Sjøfors

Kirkeklokkene

Kirkegårdene i Korgen sogn

Kirkebuer

Prester i Hemnes prestegjeld

Organister

Kirkeverger

Kirketjenere, indre og ytre funksjon

Kateketer

Diakoner

Klokkere og kirkesangere

Medhjelpere

Menighetssekretærer

Gravanvisere

Menighetsråd

Bispevisitaser

Bispevisitaser med mere

Gudstjenester

Nattverd

Barnedåp

Konfirmasjon

Tro ikke alt det du ser

Vielser - bryllup

Begravelser

Stevner

Juletrefest

Sørsamiske spor i det lokale kirkeliv

Kirken under krigen

Lekmannsbevegelsen i Korgen

Korgen kirkeforening

Menighetshuset i Korgen

Kirkekor

Kirken i 2013

Kirkejubileer

Jubileumsforberedelser

Menighetsrådets takk

Kilder

Bestilling av boka


Boka koster 300 kroner + eventuell frakt.

Du kan bestille boka via kontaktskjemaet.

Bilder fra boken Korgen kirke

(Klikk på et bilde for å se en større utgave.)