Baathistorien


Bestilling av boka


Boka koster 400 kroner + eventuell frakt.

Du kan bestille boka via kontaktskjemaet.

Boka kommer i salg i begynnelsen av november 2022.

Båthistorien i Hemnes

klinkbåttradisjonen

I 2021 fikk båtbyggerne en høyt ansett anerkjennelse. Da ble de nordiske klinkbåttradisjonene innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.


Denne utgaven av Båthistorien i Hemnes handler om klinkbåttradisjonen i Hemnes. Vi tar opp tema som skogen og sagbruk, lofotfiske og lofotbruk, jektefart og bygdefar, og båt- og trevarehandlere.


I Hemnes kommune er de unike klinkbåttradisjonene symbolisert i kommunevåpenet med et båtklammer. Et båtklammer er ei skrutvinge av tre som ble brukt av båtbyggerne for å forme og holde båtbordene på plass, før de ble klinket fast. Klinkbåttradisjonene baserer seg på at båtbordene (huden) overlapper hverandre, og at de blir festet med tre- eller metallnagler.


Kildene som brukes i boka gir grunn til å hevde at Hemnes kommune over tid har vært den viktigste båtbyggerkommunen i Nord-Norge, og kanskje i Norge.