Samer


Samer rundt Bleikvatnet

(Utdrag fra kapittelet Samer Rundt Bleikvatnet)

SAMISK TILSTEDEVÆRELSE  RUNDT BLEIKVATNET


Det er tydelige spor i området etter den samiske tilstedeværelsen. Det er blant annet køte-plasser, f eks. kan nevnes navn som Køtaneset, Køtahåjen og Køtalia  Summen av disse sporene viser at det har vært en nokså stor samisk befolkning rundt vannet. Det er lite som er registrert av boplasser, og særlig liggarsteina. Liggarsteiner ble brukt bare for en natt, det finnes mange slike.


Det er ikke så lett å identifisere disse folkene, men størsteparten av de som oppholdt seg her om sommeren, kom fra Sorsele, Stensele og Storuman- området. Dette var folk som oppholdt seg rundt vannet for å ha sommerbeite, og de hadde sommer-køte. De hadde en god del omgang med de fastboende, og det ble mange historier om dette. Enkelte var jo mer kjente enn andre, det var folk som bodde og oppholdt seg i området over lengre tider.


THOMAS MASSA


En annen som var godt kjent, var Thomas Massa. Boplassen hans var rett sør for Borterelva inne i Bleikvassbukta. Han bodde ikke fast der,  men jeg har tenker at etter hvert som han ble eldre så bodde han der året rundt.. Det var en heller som var basis for boligen, i fremkant var det murt opp stenger som var kledd med torv slik at det ble en vegg. I den ene enden er det murt opp en kasse av stein, den syns godt den dag i dag. Jeg har mistanke om at den ble brukt til oppbevaring av mat. Besta, Beret, husket Thomas Massa godt. Hun kunne fortelle at han var en hyggelig kar, som hadde et godt lag med ungene. Da besta og Nora var barn så hendte det at de reiste på søndagsbesøk til Thomas. Da kom han i møte med dem og bar de over elva, for det var jo ingen bru der. Under helleren fikk de traktering og når de ville hjem så fulgte han dem og bar dem tilbake over elva.