Korgen kirke

Innholdsfortegnelse

 1. Mernighetssøstre
 2. Gravanvisere
 3. Menighetsråd
 4. Bispevisitaser
 5. Bispevisitaser med mere
 6. Gudstjenester
 7. Nattverd
 8. Barnedåp
 9. Konfirmasjon
 10. Tro ikke alt det du ser
 11. Vielser - bryllup
 12. Begravelser
 13. Stevner
 14. Juletrefest
 15. Sørsamiske spor i det lokale kirkeliv
 16. Kirken under krigen
 17. Lekmannsbevegelsen i Korgen
 18. Korgen kirkeforening
 19. Menighetshuset i Korgen
 20. Kirkekor
 21. Kirken i 2013
 22. Kirkejubileer
 23. Jubileumsforberedelser
 24. Menighetsrådets takk
 25. Kilder
 1. Forord
 2. Hilsninger
 3. Kirka mi
 4. Vår prestegjeld
 5. Korgen kirke
 6. Kirkebakken
 7. Koret
 8. Inventar
 9. Orgelet
 10. Bibler og sangbøker
 11. Koralbøker
 12. Debatt om utsmykning
 13. Anders Johan Sjøfors
 14. Kirkeklokkene
 15. Kirkegårdene i Korgen sogn
 16. Kirkebuer
 17. Prester i Hemnes prestegjeld
 18. Organister
 19. Kirkeverger
 20. Kirketjenere, indre og ytre funksjon
 21. Kateketer
 22. Diakoner
 23. Klokkere og kirkesangere
 24. Medhjelpere
 25. Menighetssekretærer

 

 

Boken Korgen kirke 150 år kan kjøpes hos Helgeland sparebank, avd. Korgen. Den kan også bestilles fra Okstindan bokforlag as.

Prisen på boken er kr. 400 + porto ved forsendelse.

Bilder fra boken Korgen kirke

(Klikk på et bilde for å se en større utgave.)