Bessedor

Boken Bessedør 200 år under

Nord-Norges tak kommer sannsynligvis ut i nytt opplag andre halvår 2016.

Innholdsfortegnelse

 1. Forfatterens innledning
 2. Fra gammel tid
 3. Samenes bruk av området
 4. Mangfold og sjølberging
 5. Gårdsdriften Vi arbeider uavladelig
 6. Mangfoldig arbeidsdag
 7. Kvellsetæ av Elias Bjørnå
 8. Julefeiring
 9. Skolegang
 10. Krigen
 11. Skreppkaræ, predikantæ og ainner rækeræ
 12. Husene i Bessedør
 13. Gjestfrihet
 14. Oppdemning av Røsvatnet
 15. Nybygging
 16. Nydyrkning
 17. Store og små framskritt i Bessedør
 18. Rutebåten Kolbein / Egen motorbåt
 19. Gårdbrukerne i Bessedør
 20. Første gårdbruker på Heggmo
 21. Førte gårdbruker i Sandvika
 22. Første gårdbruker i Skarli
 23. Nye bruk ryddes eller overtas
 24. Bessedør, Heggmo, Sandvik, og Skarli år 2000
 25. Den siste utslått av Elias Bjørnå
 26. Slektsbok over forfedre og etterkommere
 27. Stedsnavn i Bessedør
 28. Dialektordliste
 29. Referanser

Bilder fra boken

Bessedør 200 år

under Nord-Norges tak

(Klikk på et bilde for å se en større utgave.)