Amerika

Amerikabesøk

(Utdrag fra artikkelen Amerikabesøk)

En dag under slåttertiden var Klemet och Anna ute på en av myrarna. De

skördade numera på de myrar som låg närmast till. Anna hade just räfsat

ihop en liten hög, då hon fi ck se en man komma ut på myren. Hon gick då

bort till Klemet och sa:

- Dä kommer en karl därborta - av klädseln ser dä ut å vara en främling.

- Jo, dä ser ut så, svarade Klemet, medan han rätade på ryggen. Men

vilken främmande kan ha ärende hit?

 

Båda blev stående alldeles stilla för att invänta främlingen. Anna tyckte sig känna igen något hos mannen genom hans sätt att gå och av lutningen på huvudet. Bilden av Johannes då hon såg honom gå hemifrån tycktes ha vänt på sig och kom nu emot henne. Och ju närmare främlingen kom, desto tydligare blev bilden av Johannes, och Anna sa med darrande röst:

- Men Klemet! Dä ä Johannes...

- Johannes - tror du dä ä Johannes, viskade Klemet och kisade för att kunna se bättre på långt håll.

 

Plötsligt stod han där, deras yngste son, och hälsade:

- Goddag, käre far och mor - nu har jag kommit för att hälsa på.

 

Klemet släppte lien, tog sonen i famn och grät. Det var första gången någon sett Klemet gråta. Han tycktes själv bli överraskad av sina tårar men påstod att det berodde på förkylningen.

Bilder fra boka I gränslandet

(Klikk på et bilde for å forstørre det)